Geschiedenis A7 Sneek

Aanpassing A7: de moeite meer dan waard
Elke Sneker weet het: over de aanpassing van de A7 wordt al vele jaren gepraat. Er zijn plannen gemaakt. Bediscussieerd. En volgens menigeen op de lange baan geschoven. Vandaar de logische vraag: gaat er nog wat gebeuren? Want voor Snekers, omwonenden en voor het verkeer van Afsluitdijk naar Heerenveen (of andersom) betekent de A7 bij Sneek: Veel Verkeersongelukken, Veel Stoplichten, Veel Oponthoud en dus Veel Ergernis. Dit probleem ziet iedereen graag opgelost. Inclusief het Rijk, de Provincie Fryslân en de gemeenten Sneek en Wymbritseradiel. En juist daarom doen al deze partijen veel moeite de aanpassing nu te realiseren.

Aanvankelijk Rijkswaterstaat
De A7 is een Rijksweg. Het was dan ook Rijkswaterstaat dat met onderzoek begon en plannen maakte. Doel: betere doorstroming op de zuidelijke rondweg. In 1998 presenteerde Rijkswaterstaat haar plannen. Kortgezegd kwamen deze hierop neer: er moest een rondweg komen met ongelijkvloerse kruispunten, met een nieuwe brug over de Geeuw en het spoor en met een omlegging om het bedrijventerrein De Hemmen. Het beschikbare budget: 69 miljoen euro pp 2002. En alhoewel de plannen op een aantal punten goed waren, konden Provincie Fryslân en gemeente Sneek zich er niet echt in vinden. Zeker niet nadat het Rijk om financiële redenen het plan versoberde. Opkomend voor de belangen van de regio bleven Fryslân en Sneek vasthouden aan het idee dat er geen brug, maar een aquaduct op de kruising Geeuw-A7 moest komen.

Alle begrip, maar…
Zo’n verschil van inzicht leidt tot vertraging. Dat begrijpt iedereen. Maar de Provincie Fryslân begrijpt ook dat je haar bewoners niet te lang met plannen mag opzadelen. “Plannen binnen moai, mar bart d’r noch wat?” was én is een terechte gedachte. Daarom hebben de Provincie Fryslân en de gemeente Sneek aan het Rijk voorgesteld om zèlf met een oplossing te komen. Een oplossing met aquaduct en op basis van hetzelfde prijskaartje. En hierin heeft de Minister van V&W toegestemd.

A7 en de Provinsje Fryslân

Aanvullend budget
Voor Provincie Fryslân en gemeente Sneek zijn de wensen van de betrokkenen in Sneek en omgeving doorslaggevend. Daarom is de provincie bereid extra geld vrij te maken voor het aquaduct. Het totale budget bedraagt nu ca. 80,7 miljoen euro. Dat is veel geld. En daarvoor moet veel gebeuren. Maar zoals iedereen ook kan begrijpen: niet alle wensen kunnen gehonoreerd worden.

Aanvoerdersrol Provincie Fryslân
Onder aanvoering van de Provincie Fryslân hebben Rijk, gemeenten en provincie alle mogelijkheden gezamenlijk onderzocht. Belangrijkste kenmerken zijn het reeds genoemde aquaduct, maar ook “geschiktheid voor 80 km/h” en “ongelijkvloerse kruispunten”. Hiervoor zal de bestaande rondweg zoveel mogelijk worden aangepast en opgewaardeerd.

A7 en uw mening

Alle betrokkenen echt betrekken
Keuzes maken. Daarvan moet iedereen zich bewust zijn. Overheid. Bedrijfsleven. Bewoners. En om de juiste keuzes te maken moeten we elkaar goed informeren. Moeten we als het ware de dialoog aangaan. Want alleen een dialoog leidt tot begrip voor elkaar en begrip bij het maken van (soms lastige) keuzes, zoals een offerte asbest aanvragen.

Alleen de dialoog werkt
Deze dialoog begint bij ons, de provincie. Wij informeren u, bewoners en bedrijfsleven, zo helder en uitgebreid mogelijk over alles wat van belang is. Van plannen tot planning. Van meningen tot beslissingen. Maar wij bieden vooral de mogelijkheid om met ons in dialoog te gaan. Zo hebben we in het afgelopen jaar A7 Info Avonden in de wijken georganiseerd. Maar we praten ook met wijkverenigingen en bedrijvencontacten. Ook is inmiddels ons A7 Bezoekerscentrum geopend. Maar we informerren u ook door deze A7-website. Door een 06-nummer dat u 24 uur per dag kunt bellen voor al uw vragen en opmerkingen. Door e-mail correspondentie te onderhouden. Door regelmatig gedrukte en digitale nieuwsbrieven te versturen. En door informatieve advertenties te plaatsen in locale kranten.

Aan u het woord
Voor een dialoog zijn twee partijen nodig. Uit bovenstaande blijkt dat wij “A” zeggen. Aan u de mogelijkheid om hierop te reageren. Dat mag kritisch. Dat mag lovend. Dat mag, ja moet zelfs met alle mogelijke vragen en opmerkingen. Alleen dan hebben we een compleet beeld op basis waarvan we verder kunnen. En dan zo snel mogelijk los: met de A van Aan De Slag!

met de A van Aan De Slag!

About

Posted on By
No comments yet Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>