het A7 Plan uitgewerkt

A7 sneek snelweg

De bijgevoegde grote kaart geeft een overzicht van het plan. Hieronder volgt een beschrijving van het plan op hoofdlijnen:

  • een 2×2 ongelijkvloerse autoweg met een ontwerpsnelheid van 80 km/uur;
  • aan de oostzijde sluit op dit punt de hooggelegen Rijksweg 7 ongelijkvloers aan op één van de hoofdinvalsroutes van Sneek en de Stadsrondweg Oost;
  • onderliggend worden de op- en afritten van Rijksweg 7, de Oppenhuizerweg, de Stadsrondweg Oost en de ontsluiting van Houkesloot onderling op elkaar aangesloten door middel van een tweestrooks rotonde;
  • de brug over de Woudvaart behoeft geen aanpassing.
  • in het middendeel sluit de laaggelegen Rijksweg 7 ongelijkvloers aan op de hooggelegen Lemmerweg. Door middel van viaducten worden de woonwijken Tinga met Lemmerweg West en Duinterpen met Lemmerweg Oost verbonden;
  • het fietsverkeer blijft gebruik maken van de bestaande fietstunnel Molenkrite, Lemmerweg en Akkerwinde.
  • wat de extra aansluitingsmogelijkheden betreft: alleen een halve aansluiting van de woonwijken Lemmerweg Oost en Duinterpen en het bedrijventerrein Woudvaart op Rijksweg 7 in de richting van Joure mogelijk is;
  • vanuit de woonwijken Tinga en Duinterpen wordt
   uitgegaan van een nieuwe (rotonde)- aansluiting op de Lemmerweg;
  • de kruising met de belangrijke recreatieve vaarroute de Geeuw wordt uitgevoerd met een aquaduct;
  • vanaf het begin van het aquaduct tot aan de aansluiting op het trajectgedeelte van de A7 richting Bolsward volgt Rijksweg 7 een nieuw (laaggelegen) tracé om De Hemmen. De Alde Himdyk wordt ongelijkvloers gekruist. Door middel van een nieuwe invalsweg wordt Sneek aan de westzijde ontsloten op de rijksweg;
  • de gekozen ontwerpsnelheid van 80 km/uur maakt het mogelijk Rijksweg 7 nog voor het Folsgarekunstwerk aan te sluiten op het trajectgedeelte van de A7 richting Bolsward.

About

Posted on By
No comments yet Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>