Ontwerp-tracébesluit Rijksweg 7 Sneek ter inzage!

De minister heeft ingestemd met het Ontwerp-tracébesluit voor de Rijkweg 7 Sneek. Daarmee is de realisatie van Rijksweg 7 Sneek een belangrijke stap dichterbij gekomen. Het Inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat legt het Ontwerp-tracébesluit Rijksweg 7 Sneek nu voor inspraak ter inzage van 29 maart tot en met 24 mei 2014. Inwoners en belanghebbenden kunnen daarmee hun mening over de inhoud van het Ontwerp-tracébesluit (OTB) kenbaar maken. Naast het ter inzage leggen van het OTB wordt door het Inspraakpunt een informatiebijeenkomst, met aansluitend een hoorzitting, georganiseerd op 22 april aanstaande.

Inhoud Ontwerp-tracébesluit
Het Ontwerp-tracébesluit Rijksweg A7 Sneek (www.a7sneek.nl) voorziet in het nemen van een aantal maatregelen aan en nabij de Rijksweg, vanaf het Stadspark tot de Geeuw. Daarnaast is voorzien in de aanleg van:
een aquaduct ter plaatse van de Geeuw;
een kortsluitende verbinding tussen de Geeuw en de aansluiting op de Rijksweg 7 ter hoogte van Folsgare (zuidelijke omlegging bedrijventerrein Hemmen A7 richting Bolsward);
een verbindingsweg die de Bolswarderbaan/Stadsrondweg Noord verbindt met de Rijksweg 7;
een verbindingsweg tussen de Lemmerweg en de aan te leggen aansluiting Akkerwinde.
Deze maatregelen zijn in het Ontwerp-tracÈbesluit in detail uitgewerkt.

About

Posted on By
No comments yet Categories:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>